تماس با ما    تلفن واحد تبلیغات :      82427-021  پیشنهاد ما: لواسانات

آذربايجان شرقي (149)
آذربايجان غربي (82)
اردبيل (41)
اصفهان (82)
البرز (50)
ايلام (18)
بوشهر (33)
تهران (1150)
چهارمحال و بختياري (16)
خراسان جنوبي (5)
خراسان رضوي (45)
خراسان شمالي (90)
خوزستان (67)
زنجان (58)
سمنان (29)
سيستان و بلوچستان (88)
فارس (232)
قزوين (78)
قم (76)
كردستان (6)
كرمان (38)
كرمانشاه (24)
كهكيلويه و بويراحمد (52)
گلستان (12)
گيلان (280)
لرستان (5)
مازندران (345)
  ساری
  آمل
  بابل
  بابلسر/دریاکنار/باقرتنگه
  تنکابن/خرم آباد
  چالوس
  رستم رود/ایزدشهر/آکامشهر
  رویان
  سلمان شهر
  عباس آباد
  فریدون کنار
  قائم شهر
  محمودآباد
  نشتارود
  نور/علمده
  نوشهر
  هچیرود/هرطه کلا
مركزي (3)
هرمزگان (86)
همدان (41)
يزد (46)شهرهای استان مازندران


  ساری
  آب اسک
  آبگرم
  آری
  آغوزبن بابل
  آغوزگله
  آلاشت
  آلوکنده/حاجی محله
  آمل
  آهنگرکلا
  آهنگرکلا/شهدای/دابو/مرزنگو
  آهودشت
  آهی محله
  آکند/پنبه زارکتی
  آیت محله
  ابوالحسن کلا
  ابوخیل ارطه
  اتو
  اجارستاق
  اجوارکلا
  احمدآباد/کلیج
  ارات بن
  ارضت
  ازباران
  ازنی
  اسب چین
  اسب شورپی
  اسبوکلا
  اسبوکلا/ولاشد
  استخرپشت
  اسرم/جامخانه
  اسلام آباد
  اسکنده/وازیک
  اسکومحله/امامزاده عبداله
  اطرب/بهزادکلا
  المشیر
  اله رودبار
  اله شاه/علی آباد
  امام/ده
  امامزاده/قاسم
  امره
  امیرآباد
  امین آباد
  اناده
  انارمرز
  انجیلسی
  اندوار
  اندیکلا
  اهلم/آزادمون
  اوارد
  اوجامحله
  اوجاک
  اوجی آباد
  اورست/مالخواست
  اوزکلا
  اومال/بریجان
  اکراسر
  ایثارده
  ایرا
  ایل وکلا
  ایول
  ایوک/بورخیل
  بائوده سفلی
  بائیکلا/شهیدآباد
  بابل
  بابل پشت
  بابلسر/دریاکنار/باقرتنگه
  بادله
  بالااحمدچاله پی
  بالابازیار
  بالامیرکلا
  بانصرکلا
  بایجان
  بایع کلا
  برجنده/شرفتی
  برسه
  برگه
  برما
  بزمین آباد
  بشل/چاکسر
  بطاهرکلا
  بلده
  بندر/امیرآباد
  بنفشه ده
  بهشهر
  بهنمیر
  بورخانی
  بولی کلا/درویش خیل
  بیزکی
  بیشه بنه
  بیشه سر
  بیشه کلا
  پائین کلا
  پاجی/میانا
  پاشاکلاآمل
  پاشاکلادودانگه
  پاشاکلاساری
  پاشاکلاکسلیان
  پاوند
  پایین احمدچاله پی
  پردمه
  پردنگون
  پرکلا
  پل سفید
  پل کرات
  پلور
  پنبه چوله
  پنجاب
  پهناب
  پهنه کلا
  پوروا
  پوست کلا
  پول
  پی قلعه
  پیته نو
  پیچاکلا
  پیشنبور
  پیمود
  تازه آباد
  تازه آباد/سپاه
  تاکر
  تلمادره
  تلوک
  تمسک/سرخکلا
  تمل
  تنگه لته
  تنکابن/خرم آباد
  تیرکلا/ماچک پشت
  تیله نو
  جلیل آباد/کراتچال
  جلیکان علیا
  جنت رودبار
  جواهرده
  جوربند
  جویبار
  چاری
  چالوس
  چالکرود
  چالیسیو
  چرته
  چفته کلا
  چل
  چلمردی
  چلندر
  چمان
  چمستان
  چورت
  حاجی کلابزرگ
  حریث
  حسن آباد
  حسین آباد/لله مرز
  حسین آباد/لیتکو
  حمیدآباد
  حیرت
  خارکش
  خال خیل
  خانه دریا
  خانه سرمرز
  خجیرکلا
  خرم آباد
  خرماکلا
  خزرآباد
  خشت سر
  خشرودپی
  خشکرود
  خطیرکلا/باغدشت
  خلیل محله
  خورشید
  خیره سر
  خیرود/مزگاه
  خیرودکنار/سیدعلی کیا
  دارابکلا
  دارکلا
  دازمیرکنده
  دامیر/دینک
  درازکلا
  دراسرا
  درزی کلا/کریم کلا
  درزیکلاآخوندی
  درونکلای شرقی
  درونکلای غربی
  دلسم/ویسر
  دنگ پیا
  دنگ سرک
  دونا
  دونه چال
  دونه سر
  دونکوه
  دوک/زیلت
  دینارسرا
  دینان
  دیوا
  دیودشت
  دیوکلا
  رئیس آباد
  رئیس کلا
  رامسر
  رزن
  رزکه
  رستم رود/ایزدشهر/آکامشهر
  رستم رود/ایزدشهر/آکامشهرمخابراتی
  رستم کلا
  رسکت
  رمنت
  رودبار/اورطشت
  رودبست
  رودگر/پل سرا
  روشن آباد
  رویان
  رکابدارکلا
  رکن کلا
  ریحان آباد/ولمازو
  رینه لاریجان
  ریکنده
  زاغمرز
  زاهدکلا
  زرگرمحله/آرادکلا
  زرندین
  زرین آباد
  زوارده
  زیارت کلا
  زیدسفلی
  زیراب
  سائیچ محله
  ساروپسند
  سرخ کریه
  سرخرود
  سرخکلا/شهرک/فرهنگیان
  سرلیماک
  سروکلا
  سرکا
  سرکت
  سعادت آباد
  سعیدآباد
  سفیداب
  سفیدتمشک
  سلطان محمدطاهر
  سلمان شهر
  سلمل
  سلیاکتی
  سلیمان آباد
  سما
  سمسکنده
  سنارسفلی
  سنگ تراشان
  سنگتاب
  سنگچال
  سنگده
  سه کیله
  سوا
  سوته/فریدون کنار
  سوتکلا/دادکلا
  سوچلما
  سوربن/برارده
  سورک آمل
  سورک ساری
  سیاهدشت
  سیدابوصالح
  سیدمحله
  شارقلت
  شاندشت/شنگلده/وانا
  شاه کتی
  شرفدارکلا
  شهرک صنعتی/آمل
  شهرک صنعتی/بهشهر
  شهرک صنعتی/دانیال
  شهرک/صنعتی/ساری
  شهرک/نمک آبرود
  شهنه کلا
  شوبکلا/معلم کلا
  شورکا
  شومیا
  شیخ محله
  شیرخوارکلا
  شیرگاه
  شیرود
  شیرکلا
  صاحبی
  صالحان
  صفرخیل/میارکلا
  صلاح الدین کلا/ونوش
  صنایع/چوب/کاغذساری
  طارسی کلا
  طبقده
  طوسکلا/سیاوشکلا
  طوقدار
  طوله سرا
  عالمکلا
  عالیکلاآهی
  عباس آباد
  عبداله آباد
  عرب خیل
  عزت الدین
  عزت/منوچهرکلا
  عزیزک
  عسگرآباد
  عظیمیه چالکش
  علویکلا
  علی آباد/آمل
  علی آباد/ساری
  علی آباد/عسگرخان
  عیسی خندق
  غریب محله
  فریدون کنار
  فریم
  فریمک
  فقیه آباد
  فلورد
  فولادکلابابل
  فیروزکلاآمل
  فیروزکلاچالوس
  فیروزکنده
  قائم شهر
  قائمیه
  قادیکلاچهاردانگه
  قادیکلای بزرگ
  قراخیل
  قرتیکلا
  قره تپه
  قلعه پایان
  قلعه سر
  قلعه گردن
  قلعه کش
  گالشپل
  گاوان کلا/سیدکلا
  گاوبر
  گتاب
  گرسماسر
  گزنک
  گل علی آباد
  گلما
  گلندرود
  گله محله سیرجارون
  گلوگاه بندپی
  گلوگاه ساری
  گلیجان
  گلین/چی لی لی سر
  گنج افروز
  گویتر
  گیله کلا/باریک آبسر
  لاجیم
  لاریم
  لاسم
  لاشک
  لالا
  لاویج
  لتاک
  لتینگان
  لرگان
  لشتو/لزربن
  لشکنار
  لله بند
  لمراسک/تیرتاش/سراج محله
  لنگر
  لیماک
  لیند
  ماهفروجک
  ماهفروزمحله
  ماکران
  متکازین
  محمدآباد
  محمدآباددودانگه
  محمودآباد
  مرزن آباد
  مرزیکلا/بابل کنار
  مرگاو
  مرمت
  مریج محله
  مزید
  مشک آباد
  معلم کلا
  ملک خیل
  مهدی رجه
  موزیکله
  میانده
  میانگله/چناربن
  میخران
  میخساز/کندلوس
  میررودپشت
  میناک
  ناحیه
  ناندل
  نانواکلا
  نج
  نسن
  نشتارود
  نشل
  نعمت آباد
  نمار
  نمک آبرود
  نوا
  نوائی محله
  نوذرآباد
  نور/علمده
  نوسر
  نوشهر
  نوشیروانکلا
  نکا
  نیالا
  نیاک
  نیچکوه
  نیرس
  نیم ور
  هچیرود/هرطه کلا
  هریکنده
  هشتل
  هلیدشت
  هولار
  واز
  ورازان
  ورسک
  ورمتون
  ورکاده
  ورکلا/ورندان
  وری
  وسطی کلاآمل
  وسطی کلاقائم شهر
  ولشکلا
  ولوجا
  ولوکلا
  ولی آباد
  ولیکرودپشت
  ولیکستان
  کاردرکلا
  کاردگرمحله آمل
  کاردگرمحله بابل
  کارمزد
  کارکنده
  کاظم بیگی
  کاظم کلا
  کترا
  کتی لته
  کجور
  کردکلا/کوهی خیل
  کردیچال
  کرسب/مسکوپا
  کرسی
  کرفون
  کرکنار
  کشتله
  کشتی سازی/ایران صدرا
  کشکسرا
  کشکوه
  کلا
  کلارآباد
  کلاردشت/حسن کیف
  کلارستاق
  کلاگرده
  کلاگرمحله
  کلت
  کله بست
  کله مرز/رودپشت
  کله نو
  کلوده
  کلیج خیل
  کلیکسر
  کمانگربرسمنان
  کمانگرکلا
  کمربن
  کمرود
  کمیشان
  کنس مرز
  کنیم
  کورکورسر
  کوهپر
  کوهسارکنده
  کوهستان/آسیابسر
  کوکده
  کیاسرچهاردانگه
  کیاکلا
  یالرود
  یخکش
  یمچی متوریج
  یوش
در بخش تبلیغات محیطی دابی تعرفه و لیست بیلبوردهای ایران توسط صاحبان رسانه های محیطی ثبت گردیده است .نوع رسانه : محله یا خیابان :  
استان : شهر :
تعداد وجه : تیپ :
اجاره ماهیانه از :   ریال    تا ریال در سال
طول :
ارتفاع :لیست بیلبوردهای استان مازندران تبلیغات محیطی در شهر بابلسر/دریاکنار/باقرتنگه

کد : 264726945
استان : مازندران
شهر : بابلسر/دریاکنار/باقرتنگه
آدرس : خیابان پاسداران ورودی از خزرشهر روبروی شیرینی سرا
نوع رسانه : بیلبورد شهری
وضعیت رزرو :
قیمت واطلاعات بیشتر...
کد : 261856505
استان : مازندران
شهر : بابلسر/دریاکنار/باقرتنگه
آدرس : خیابان پاسداران خروجی به خزرشهر روبروی شیرینی سرا
نوع رسانه : بیلبورد شهری
وضعیت رزرو :
قیمت واطلاعات بیشتر...
کد : 268295027
استان : مازندران
شهر : بابلسر/دریاکنار/باقرتنگه
آدرس : خیابان پاسداران ورودی از خزرشهر روبروی آتش نشانی
نوع رسانه : بیلبورد شهری
وضعیت رزرو :
قیمت واطلاعات بیشتر...
کد : 262301631
استان : مازندران
شهر : بابلسر/دریاکنار/باقرتنگه
آدرس : خیابان پاسداران خروجی به خزرشهر روبروی آتش نشانی
نوع رسانه : بیلبورد شهری
وضعیت رزرو :
قیمت واطلاعات بیشتر...
کد : 267650217
استان : مازندران
شهر : بابلسر/دریاکنار/باقرتنگه
آدرس : کمربندی از خزر شهر به بابل روبروی تالار طلائیه
نوع رسانه : بیلبورد شهری
وضعیت رزرو :
قیمت واطلاعات بیشتر...
کد : 262826004
استان : مازندران
شهر : بابلسر/دریاکنار/باقرتنگه
آدرس : کمربندی بسمت خزر شهر جنب تالار طلائیه
نوع رسانه : بیلبورد شهری
وضعیت رزرو :
قیمت واطلاعات بیشتر...
کد : 268008395
استان : مازندران
شهر : بابلسر/دریاکنار/باقرتنگه
آدرس : بابلسر بسمت بابل بعد از رستوران باغ رز
نوع رسانه : بیلبورد شهری
وضعیت رزرو :
قیمت واطلاعات بیشتر...


صفحه :1 از 1