تماس با ما    تلفن واحد تبلیغات :      82427-021  


تاریخ : 1397/05/27
تاریخ : 1396/11/28
تاریخ : 1396/11/21
تاریخ : 1396/11/14
تاریخ : 1396/11/07
تاریخ : 1396/10/30
تاریخ : 1396/10/23
تاریخ : 1396/10/16
تاریخ : 1396/10/09
تاریخ : 1396/10/02
تاریخ : 1396/09/25
تاریخ : 1396/09/18
تاریخ : 1396/09/11
تاریخ : 1396/09/04
تاریخ : 1396/08/27
تاریخ : 1396/08/13
تاریخ : 1396/08/06
تاریخ : 1396/07/29
تاریخ : 1396/07/22
تاریخ : 1396/07/15
تاریخ : 1396/07/01
تاریخ : 1396/06/25
تاریخ : 1396/06/11
تاریخ : 1396/06/04
تاریخ : 1396/05/28
تاریخ : 1396/05/21
تاریخ : 1396/05/14
تاریخ : 1396/05/07
تاریخ : 1396/04/31
تاریخ : 1396/04/24
تاریخ : 1396/04/17
تاریخ : 1396/04/10
تاریخ : 1396/04/03
تاریخ : 1396/03/27
تاریخ : 1396/03/13
تاریخ : 1396/03/06
تاریخ : 1396/02/30
تاریخ : 1396/02/23
تاریخ : 1396/02/16
تاریخ : 1396/02/09
تاریخ : 1396/02/02
تاریخ : 1396/01/26
تاریخ : 1396/01/19
تاریخ : 1395/12/14
تاریخ : 1395/12/07
تاریخ : 1395/11/30
تاریخ : 1395/11/23
تاریخ : 1395/11/16
تاریخ : 1395/11/09
تاریخ : 1395/11/02
تاریخ : 1395/10/25
تاریخ : 1395/10/18
تاریخ : 1395/10/11
تاریخ : 1395/10/04
تاریخ : 1395/09/28
تاریخ : 1395/09/20
تاریخ : 1395/09/13
تاریخ : 1395/09/06
تاریخ : 1395/08/29
تاریخ : 1395/08/22
تاریخ : 1395/08/15
تاریخ : 1395/08/08
تاریخ : 1395/08/01
تاریخ : 1395/07/24
تاریخ : 1395/07/17
تاریخ : 1395/07/10
تاریخ : 1395/07/03
تاریخ : 1395/06/27
تاریخ : 1395/06/20
تاریخ : 1395/06/13
تاریخ : 1395/06/06
تاریخ : 1395/05/30
تاریخ : 1395/05/23
تاریخ : 1395/05/16
تاریخ : 1395/05/02
تاریخ : 1395/04/19
تاریخ : 1395/04/12
تاریخ : 1395/04/05
تاریخ : 1395/03/29
تاریخ : 1395/03/22
تاریخ : 1395/03/16
تاریخ : 1395/03/08
تاریخ : 1395/03/01
تاریخ : 1395/02/25
تاریخ : 1395/02/18
تاریخ : 1395/02/11
تاریخ : 1395/02/04
تاریخ : 1395/01/28
تاریخ : 1395/01/21
تاریخ : 1394/12/22
تاریخ : 1394/12/15
تاریخ : 1394/12/08
تاریخ : 1394/12/01
تاریخ : 1394/11/24
تاریخ : 1394/11/17
تاریخ : 1394/11/10
تاریخ : 1394/11/03
تاریخ : 1394/10/26
تاریخ : 1394/10/19
تاریخ : 1394/10/12
تاریخ : 1394/10/05
تاریخ : 1394/09/28
تاریخ : 1394/09/22
تاریخ : 1394/09/14
تاریخ : 1394/09/07
تاریخ : 1394/08/30
تاریخ : 1394/08/23
تاریخ : 1394/08/16
تاریخ : 1394/08/16
تاریخ : 1394/08/09
تاریخ : 1394/08/03
تاریخ : 1394/07/25
تاریخ : 1394/07/18
تاریخ : 1394/07/11
تاریخ : 1394/07/04
تاریخ : 1394/06/28
تاریخ : 1394/06/21
تاریخ : 1394/06/14
تاریخ : 1394/06/07
تاریخ : 1394/05/31
تاریخ : 1394/05/24
تاریخ : 1394/05/17
تاریخ : 1394/05/10
تاریخ : 1394/05/03
تاریخ : 1394/04/29
تاریخ : 1394/04/20
تاریخ : 1394/04/06
تاریخ : 1394/03/30
تاریخ : 1394/03/30
تاریخ : 1394/03/23
تاریخ : 1394/03/16
تاریخ : 1394/03/09
تاریخ : 1394/03/02
تاریخ : 1394/02/27
تاریخ : 1394/02/19
تاریخ : 1394/02/13
تاریخ : 1394/02/05
تاریخ : 1394/01/29
تاریخ : 1394/01/22
تاریخ : 1393/12/23
تاریخ : 1393/12/16
تاریخ : 1393/12/09
تاریخ : 1393/12/02
تاریخ : 1393/11/25
تاریخ : 1393/11/18
تاریخ : 1393/11/11
تاریخ : 1393/11/04
تاریخ : 1393/10/27
تاریخ : 1393/10/20
تاریخ : 1393/10/13
تاریخ : 1393/10/06
تاریخ : 1393/09/29
تاریخ : 1393/09/23
تاریخ : 1393/09/15
تاریخ : 1393/09/08
تاریخ : 1393/09/01
تاریخ : 1393/08/24
تاریخ : 1393/08/17
تاریخ : 1393/08/10
تاریخ : 1393/08/03
تاریخ : 1393/07/26
تاریخ : 1393/07/19
تاریخ : 1393/07/12
تاریخ : 1393/07/05
تاریخ : 1393/07/03
تاریخ : 1393/06/29
تاریخ : 1393/06/22
تاریخ : 1393/06/15
تاریخ : 1393/06/08
تاریخ : 1393/06/01
تاریخ : 1393/05/25
تاریخ : 1393/05/18
تاریخ : 1393/05/11
تاریخ : 1393/05/04
تاریخ : 1393/04/29
تاریخ : 1393/04/21
تاریخ : 1393/04/20
تاریخ : 1393/04/14
تاریخ : 1393/04/07
تاریخ : 1393/03/31
تاریخ : 1393/03/24
تاریخ : 1393/03/17
تاریخ : 1393/03/10
تاریخ : 1393/03/03
تاریخ : 1393/02/27
تاریخ : 1393/02/20
تاریخ : 1393/02/13
تاریخ : 1393/02/06
تاریخ : 1393/01/30
تاریخ : 1393/01/23
تاریخ : 1392/12/24
تاریخ : 1392/12/17
تاریخ : 1392/12/10
تاریخ : 1392/12/03
تاریخ : 1392/11/26
تاریخ : 1392/11/19
تاریخ : 1392/11/12
تاریخ : 1392/11/05
تاریخ : 1392/10/28
تاریخ : 1392/10/21
تاریخ : 1392/10/14
تاریخ : 1392/10/07
تاریخ : 1392/09/30
تاریخ : 1392/09/23
تاریخ : 1392/09/16
تاریخ : 1392/09/09
تاریخ : 1392/09/02
تاریخ : 1392/08/25
تاریخ : 1392/08/18
تاریخ : 1392/08/11
تاریخ : 1392/08/04
تاریخ : 1392/07/27
تاریخ : 1392/07/20
تاریخ : 1392/07/13
تاریخ : 1392/07/06
تاریخ : 1392/06/30
تاریخ : 1392/06/23
تاریخ : 1392/06/16
تاریخ : 1392/06/09
تاریخ : 1392/06/02
تاریخ : 1392/05/26
تاریخ : 1392/05/20
تاریخ : 1392/05/05
تاریخ : 1392/04/29
تاریخ : 1392/04/22
تاریخ : 1392/04/15
تاریخ : 1392/04/08
تاریخ : 1392/04/01
تاریخ : 1392/03/25
تاریخ : 1392/03/21
تاریخ : 1392/03/18
تاریخ : 1392/03/11
تاریخ : 1392/03/04
تاریخ : 1392/02/28
تاریخ : 1392/02/21
تاریخ : 1392/02/14
تاریخ : 1392/02/07
تاریخ : 1392/01/31
تاریخ : 1392/01/24
تاریخ : 1392/01/20
تاریخ : 1391/12/19
تاریخ : 1391/12/12
تاریخ : 1391/12/05
تاریخ : 1391/11/28
تاریخ : 1391/11/21
تاریخ : 1391/11/14
تاریخ : 1391/11/07
تاریخ : 1391/10/30
تاریخ : 1391/10/24
تاریخ : 1391/10/16
تاریخ : 1391/10/09
تاریخ : 1391/10/02
تاریخ : 1391/09/25
تاریخ : 1391/09/18
تاریخ : 1391/09/11
تاریخ : 1391/09/06
تاریخ : 1391/08/27
تاریخ : 1391/08/20
تاریخ : 1391/08/14
تاریخ : 1391/08/06
تاریخ : 1391/07/29
تاریخ : 1391/07/22
تاریخ : 1391/07/15
تاریخ : 1391/07/08
تاریخ : 1391/07/01
تاریخ : 1391/06/25
تاریخ : 1391/06/18
تاریخ : 1391/06/14
تاریخ : 1391/06/11
تاریخ : 1391/06/04
تاریخ : 1391/05/31
تاریخ : 1391/05/24
تاریخ : 1391/05/21
تاریخ : 1391/05/17
تاریخ : 1391/05/14
تاریخ : 1391/05/10
تاریخ : 1391/05/07
تاریخ : 1391/05/03
تاریخ : 1391/04/31
تاریخ : 1391/04/27
تاریخ : 1391/04/24
تاریخ : 1391/04/20
تاریخ : 1391/04/17
تاریخ : 1391/04/10
تاریخ : 1391/04/06
تاریخ : 1391/04/03
تاریخ : 1391/03/27
تاریخ : 1391/03/24
تاریخ : 1391/03/20
تاریخ : 1391/03/16
تاریخ : 1391/03/09
تاریخ : 1391/03/06
تاریخ : 1391/03/02
تاریخ : 1391/02/30
تاریخ : 1391/02/26
تاریخ : 1391/02/23
تاریخ : 1391/02/19
تاریخ : 1391/02/16
تاریخ : 1391/02/12
تاریخ : 1391/02/09
تاریخ : 1391/02/02
تاریخ : 1391/02/02
تاریخ : 1391/01/29
تاریخ : 1391/01/26
تاریخ : 1391/01/22
تاریخ : 1391/01/19
تاریخ : 1390/12/23
تاریخ : 1390/12/20
تاریخ : 1390/12/16
تاریخ : 1390/12/13
تاریخ : 1390/12/09
تاریخ : 1390/12/06
تاریخ : 1390/12/02
تاریخ : 1390/11/29
تاریخ : 1390/11/25
تاریخ : 1390/11/23
تاریخ : 1390/11/18
تاریخ : 1390/11/15
تاریخ : 1390/11/11
تاریخ : 1390/11/08
تاریخ : 1390/11/01
تاریخ : 1390/10/27
تاریخ : 1390/10/25
تاریخ : 1390/10/20
تاریخ : 1390/10/17
تاریخ : 1390/10/13
تاریخ : 1390/10/10
تاریخ : 1390/10/03
تاریخ : 1390/09/29
تاریخ : 1390/09/26
تاریخ : 1390/09/22
تاریخ : 1390/09/19
تاریخ : 1390/09/12
تاریخ : 1390/09/08
تاریخ : 1390/09/05
تاریخ : 1390/09/01
تاریخ : 1390/08/28
تاریخ : 1390/08/21
تاریخ : 1390/08/14
تاریخ : 1390/08/10
تاریخ : 1390/08/07
تاریخ : 1390/08/03
تاریخ : 1390/07/30
تاریخ : 1390/07/26
تاریخ : 1390/07/19
تاریخ : 1390/07/16
تاریخ : 1390/07/12
تاریخ : 1390/07/09
تاریخ : 1390/07/05
تاریخ : 1390/07/03
تاریخ : 1390/06/29
تاریخ : 1390/06/26
تاریخ : 1390/06/22
تاریخ : 1390/06/19
تاریخ : 1390/06/15
تاریخ : 1390/06/12
تاریخ : 1390/06/05
تاریخ : 1390/06/01
تاریخ : 1390/05/29
تاریخ : 1390/05/25
تاریخ : 1390/05/22
تاریخ : 1390/05/18
تاریخ : 1390/05/15
تاریخ : 1390/05/11
تاریخ : 1390/05/08
تاریخ : 1390/05/04
تاریخ : 1390/05/01


لیست نشریات استان فارس
توصیه ما: خبر جنوب -

لیست نشریات استان خراسان رضوي
توصیه ما: خراسان -

لیست نشریات استان اصفهان
توصیه ما: نسل فردا -

لیست نشریات استان آذربايجان شرقي
توصیه ما: کشور (پرنيان) -

لیست نشریات استان خوزستان
توصیه ما: نور خوزستان -

لیست نشریات استان هرمزگان
توصیه ما: صبح ساحل -

لیست نشریات استان قزوين
توصیه ما: ولايت قزوين -

لیست نشریات استان همدان
توصیه ما: هگمتانه -

لیست نشریات استان قم
توصیه ما: نوزده دي -

لیست نشریات استان مازندران
توصیه ما: بشير -

لیست نشریات استان گيلان
توصیه ما: خزر -

لیست نشریات استان گلستان
توصیه ما: گلشن مهر -

لیست نشریات استان کرمان
توصیه ما: کرمان امروز -

لیست نشریات استان اردبيل
توصیه ما: اردبيل فردا -

لیست نشریات استان لرستان
توصیه ما: سفير قلم -

لیست نشریات استان مرکزي
توصیه ما: عطر ياس -

لیست نشریات استان يزد
توصیه ما: پيمان يزد -

لیست نشریات استان کرمانشاه
توصیه ما: آواي کرمانشاه -

لیست نشریات استان کردستان
توصیه ما: سيروان -

لیست نشریات استان زنجان
توصیه ما: مردم نو -

لیست نشریات استان کهکيلويه و ...
توصیه ما: اميد مردم -

لیست نشریات استان سمنان
توصیه ما: پيام سمنان -

لیست نشریات استان بوشهر
توصیه ما: اتحاد جنوب -

لیست نشریات استان سيستان و ...
توصیه ما: زاهدان -

لیست نشریات استان آذربايجان غربي
توصیه ما: امانت - آراز - عصر آذربايجان -

لیست نشریات استان چهار محال ...
توصیه ما: سالداران -

لیست نشریات استان بوشهر (شهرک صنعتي عسلويه)
توصیه ما: پيام عسلويه -

لیست نشریات استان ايلام
توصیه ما: پيک ايلام -

لیست نشریات استان تهران
توصیه ما: همشهري -

لیست نشریات استان دبي (dubai)
توصیه ما: توريسم - 
         
         

استان آذربايجان شرقي - کشور (پرنيان)

 
 
 

                                   
 

آگهي نامه پرنيان باهدف اطلاع رساني گسترده و کم هزينه در سال 1379 به عنوان اولين آگهي نامه در تبريز آغاز به کار نمود. هفته اي يک شماره و به تيراژ 60000 نسخه در هرشماره منتشر شده و در سطح شهر تبريز و استان آذربايجان شرقي در طي يك روز به صورت رايگان توزيع مي گردد.هم اکنون بيش از80%شهر تبريز تحت پوشش آگهي نامه پرنيان قرار گرفته است. اين آگهي نامه به صورت چهاررنگ به چاپ مي رسد.درصورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانيد از مشاورين خانه مطبوعات استاني کمک بگيريد.

 

نظر در مورد این نشریه
تایید نظرات کاربران توسط نشریه
نمونه ای از این روزنامه جهت مشاهده آگهی دهندگان

صفحه 1
صفحه 1

صفحه 2
صفحه 2

صفحه 3
صفحه 3

صفحه 4
صفحه 4

صفحه 1 ضميمه
صفحه 1 ضميمه

صفحه 2 ضميمه
صفحه 2 ضميمه

صفحه 3 ضميمه
صفحه 3 ضميمه

صفحه 4 ضميمه
صفحه 4 ضميمه