تماس با ما    تلفن واحد تبلیغات :      82427-021  


لیست نشریات استان فارس
توصیه ما: خبر جنوب -

لیست نشریات استان خراسان رضوي
توصیه ما: خراسان -

لیست نشریات استان اصفهان
توصیه ما: نسل فردا -

لیست نشریات استان آذربايجان شرقي
توصیه ما: کشور (پرنيان) -

لیست نشریات استان خوزستان
توصیه ما: نور خوزستان -

لیست نشریات استان هرمزگان
توصیه ما: صبح ساحل -

لیست نشریات استان قزوين
توصیه ما: ولايت قزوين -

لیست نشریات استان همدان
توصیه ما: هگمتانه -

لیست نشریات استان قم
توصیه ما: نوزده دي -

لیست نشریات استان مازندران
توصیه ما: بشير -

لیست نشریات استان گيلان
توصیه ما: خزر -

لیست نشریات استان گلستان
توصیه ما: گلشن مهر -

لیست نشریات استان کرمان
توصیه ما: کرمان امروز -

لیست نشریات استان اردبيل
توصیه ما: اردبيل فردا -

لیست نشریات استان لرستان
توصیه ما: سفير قلم -

لیست نشریات استان مرکزي
توصیه ما: عطر ياس -

لیست نشریات استان يزد
توصیه ما: پيمان يزد -

لیست نشریات استان کرمانشاه
توصیه ما: آواي کرمانشاه -

لیست نشریات استان کردستان
توصیه ما: سيروان -

لیست نشریات استان زنجان
توصیه ما: مردم نو -

لیست نشریات استان کهکيلويه و ...
توصیه ما: اميد مردم -

لیست نشریات استان سمنان
توصیه ما: پيام سمنان -

لیست نشریات استان بوشهر
توصیه ما: نسيم جنوب - اتحاد جنوب -

لیست نشریات استان سيستان و ...
توصیه ما: زاهدان -

لیست نشریات استان آذربايجان غربي
توصیه ما: امانت - آراز - عصر آذربايجان -

لیست نشریات استان چهار محال ...
توصیه ما: سالداران -

لیست نشریات استان بوشهر (شهرک صنعتي عسلويه)
توصیه ما: پيام عسلويه -

لیست نشریات استان ايلام
توصیه ما: پيک ايلام -

لیست نشریات استان تهران
توصیه ما: همشهري -

لیست نشریات استان دبي (dubai)
توصیه ما: توريسم -


       

روزنامه همشهريقیمت های ذکر شده در لیست تعرفه ها به ریال می باشد.

تعرفه‌های صفحات اصلی

نام صفحهکادر پایه1/8 صفحه1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحهگوشواره
( ابعاد )7.80*3.50022*1622*32.5042*32.500
2 رنگي00252,000,000504,000,00000
3 رنگي00306,000,000612,000,00000
4 رنگي00204,000,000408,000,00000
5(بورس)17,400,0000208,800,000417,600,00000
6و711,600,0000139,200,000278,400,00000
آخر رنگي25,700,00000000
اول رنگي54,000,0000648,000,0001,296,000,00000
ترحيم و تسليت5,000,000060,000,000000
جدول سودوكو11,500,00000000
جدول كلمات 11,500,00000000
حوادث(رنگي)15,500,0000186,000,000372,000,00000
داخلي10,000,0000120,000,000240,000,000480,000,0000
دو صفحه ما قبل15,000,0000180,000,000360,000,00000
ورزش داخلي15,300,0000183,600,000367,200,00000
ورزش رويي11,500,0000138,000,000276,000,00000
ويژه10,400,0000124,800,000249,600,00000


تعرفه‌های نیازمندی‌ها

نام صفحهکادر پایه1/8 صفحه1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحهگوشواره
( ابعاد )1.3*5.6     
آخر1,800,00000000
اول3,500,00000000
داخلي650,00000000
ويژه450,00000000لطفاً جهت سفارش آگهی در نشریه با شماره تلفن 82427-021 خانه مطبوعات استانی تماس بگیرید.