تماس با ما    تلفن واحد تبلیغات :      82427-021  


لیست نشریات استان فارس
توصیه ما: خبر جنوب -

لیست نشریات استان خراسان رضوي
توصیه ما: خراسان -

لیست نشریات استان اصفهان
توصیه ما: نسل فردا -

لیست نشریات استان آذربايجان شرقي
توصیه ما: کشور (پرنيان) -

لیست نشریات استان خوزستان
توصیه ما: نور خوزستان -

لیست نشریات استان هرمزگان
توصیه ما: صبح ساحل -

لیست نشریات استان قزوين
توصیه ما: ولايت قزوين -

لیست نشریات استان همدان
توصیه ما: هگمتانه -

لیست نشریات استان قم
توصیه ما: نوزده دي -

لیست نشریات استان مازندران
توصیه ما: بشير -

لیست نشریات استان گيلان
توصیه ما: خزر -

لیست نشریات استان گلستان
توصیه ما: گلشن مهر -

لیست نشریات استان کرمان
توصیه ما: کرمان امروز -

لیست نشریات استان اردبيل
توصیه ما: اردبيل فردا -

لیست نشریات استان لرستان
توصیه ما: سفير قلم -

لیست نشریات استان مرکزي
توصیه ما: عطر ياس -

لیست نشریات استان يزد
توصیه ما: پيمان يزد -

لیست نشریات استان کرمانشاه
توصیه ما: آواي کرمانشاه -

لیست نشریات استان کردستان
توصیه ما: سيروان -

لیست نشریات استان زنجان
توصیه ما: مردم نو -

لیست نشریات استان کهکيلويه و ...
توصیه ما: اميد مردم -

لیست نشریات استان سمنان
توصیه ما: پيام سمنان -

لیست نشریات استان بوشهر
توصیه ما: اتحاد جنوب -

لیست نشریات استان سيستان و ...
توصیه ما: زاهدان -

لیست نشریات استان آذربايجان غربي
توصیه ما: امانت - آراز - عصر آذربايجان -

لیست نشریات استان چهار محال ...
توصیه ما: سالداران -

لیست نشریات استان بوشهر (شهرک صنعتي عسلويه)
توصیه ما: پيام عسلويه -

لیست نشریات استان ايلام
توصیه ما: پيک ايلام -

لیست نشریات استان تهران
توصیه ما: همشهري -

لیست نشریات استان دبي (dubai)
توصیه ما: توريسم -نوع و دوره انتشار استان
نام نشریه  
قیمت های ذکر شده در لیست تعرفه ها به ریال می باشد.
استاننشریهنام صفحهکادر پایه1/8 صفحه1/4 صفحه1/2 صفحهتمام صفحهگوشواره
کرمانکرمان امروز صفحات اصلي ( ابعاد )7.50*310*1522.50*15.5022.50*3300
  آخر رنگي960,0006,400,00020,000,00028,000,00000
  اول رنگي1,200,0008,000,00025,000,00038,000,00000
  داخلي سياه و سفيد780,0005,200,00014,000,00020,000,00000
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
کرمانکرمان همشهري صفحات اصلي ( ابعاد )7.5*3.516*1116*2232*2232*44 
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
آذربايجان شرقيکشور (پرنيان) صفحات اصلي ( ابعاد )50/3*811*1622*1622*50/3245*33 
  آخر رنگي2,500,00015,000,00030,000,00060,000,000120,000,0000
  اول رنگي3,500,00021,000,00042,000,00084,000,00000
  دوم رنگي2,200,00013,200,00026,400,00052,800,000105,600,0000
  ما قبل آخر رنگي2,200,00013,200,00026,400,00052,800,000105,600,0000
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )1/3*2/716/5*1216/5*2333*2333*47 
  اول1,500,00013,500,00027,000,00054,000,00099,000,0000
  داخلي نيازمندي150,0008,100,00015,300,00030,600,00061,200,0000
اصفهانکيمياي وطن صفحات اصلي ( ابعاد )7.7*3.515.5*1115.5*21.532*21.532*43 
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
آذربايجان غربيآراز صفحات اصلي ( ابعاد )7*3.5021*13.2021*13.2021*26.5042*26.500
  3و2 سياه و سفيد850,0005,000,00010,000,00020,000,00000
  آخر رنگي2,000,000020,000,00040,000,00080,000,0000
  آخر سياه و سفيد1,000,0006,250,00012,500,00025,000,00050,000,0000
  اول رنگي3,000,000035,000,00070,000,00000
  اول سياه و سفيد1,900,00011,250,00022,500,00045,000,00000
  داخلي سياه و سفيد750,0004,375,0008,750,00017,500,00000
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
تهرانآشپزي خانواده سبز صفحات اصلي ( ابعاد )  14.5*10.514.5*2129.5*21 
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
يزدآفتاب يزد صفحات اصلي ( ابعاد )      
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
کرمانشاهآواي کرمانشاه صفحات اصلي ( ابعاد )7*3.2010.50*1521*1521*30.5042*30.50 
  آخر رنگي1,000,0006,000,00012,000,00024,000,00048,000,0000
  اول رنگي1,500,0009,000,00018,000,00036,000,00000
  داخلي سياه و سفيد500,0003,000,0006,000,00012,000,00024,000,0000
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
اردبيلآواي مردم صفحات اصلي ( ابعاد )      
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
بوشهراتحاد جنوب صفحات اصلي ( ابعاد ) 3*4 0 24*15 24*30 0 0
  آخر1,300,0009,100,00019,500,00039,000,00078,000,0000
  اول رنگي1,700,00011,900,00025,500,00051,000,00000
  داخلي سياه و سفيد900,0006,300,00013,500,00027,000,00054,000,0000
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )
اردبيلاردبيل فردا صفحات اصلي ( ابعاد )7.80*3.5011*1621.50*1621.50*3242*32 
  آخر رنگي2,000,00012,000,00024,000,00048,000,00096,000,0000
  اول رنگي2,500,00015,000,00030,000,00060,000,00000
  داخلي سياه و سفيد1,250,0007,500,00015,000,00030,000,00060,000,0000
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
اردبيلاردبيل همشهري صفحات اصلي ( ابعاد )3.5*7.8 22*1622*3244*32 
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
اصفهاناصفهان همشهري صفحات اصلي ( ابعاد )3.5*811*1622*1622*3244*32 
   نيازمندي‌ها ( ابعاد )      
123456789چند نمونه از تابلو ها و بیلبوردهای استان های ایران همه تابلو ها و بیلبوردهای استان های ایران